Competition

Kaunas Concert Hall

Project Time: 2017.08-2017.10
Location: Lithuania
Design Team: Lu Yun  Yang Andi  Gao Simeng  Duan Yunzhu  Wang Binhan