win the competition

Altay Airport Design

Project location: Xinjiang, Altay
Project time: 2015-2016
Gross floor area: 10000 sqm

Project Manager: Lu Yun
The competition stage design team: Lu Yun, Zhang Ying, Xu Yunfei, Wang Bingtian, Liu Ronglin
Zhao Zhiyang, Zhang Jingru
Scheme of deepening stage design team: Lu Yun, Zhang Ying, Dong Shuguang, Li Aidon
Liu Hanning, Xu Tong, Wang Mengwei, Zhao Guojun, Yang Andi
Client: Altay District Development and Reform Commission, Xinjiang, China
Cooperator: China Shanghai Architectural Design&Research Institute Co.,Ltd Tianjin Brunch